angularjs实现多张图片上传并预览功能

/* * 多图片上传及预览指令(需指定图片类名) * */ angular.module('routerModule').directive('fileModel', ['$parse', 'fileReader', function($parse, fileReader) { return { restrict:'A', link:function(scope, element, attrs, ngModel) { var model = $parse(attrs.fileModel); var modelSetter = model.assign; var imgviewID = attrs["imgViewId"]; var imgView = angular.element(document.querySelector("."+imgviewID)); element.bind('change', function(event) { scope.$apply(function() { modelSetter(scope, element[0].files[0]); }); //附件预览 scope.file = (event.srcElement || event.target).files[0]; fileReader.readAsDataUrl(scope.file, scope).then(function(result) { imgView.attr("src",result); }); }); } } }]); angular.module('routerModule').factory('fileReader', ["$q", "$log", function($q, $log) { var onLoad = function(reader, deferred, scope) { return function() { scope.$apply(function() { deferred.resolve(reader.result); }); } } var onError = function(reader, deferred, scope) { return function() { scope.$apply(function() { deferred.reject(reader.result); }); }; }; var getReader = function(deferred, scope) { var reader = new FileReader(); reader.onload = onLoad(reader, deferred, scope); reader.onerror = onError(reader, deferred, scope); return reader; }; var readAsDataURL = function(file, scope) { var deferred = $q.defer(); var reader = getReader(deferred, scope); reader.readAsDataURL(file); return deferred.promise; } return { readAsDataUrl: readAsDataURL }; } ]);

html关键代码

<section> <h4>法人证件</h4> <div> <div> <p>身份证正面</p> <div><img ng-src="showImg/{{dealer.idCardFace}}" enlarge-pic/></div> <span><i></i> 点击编辑 <input type="file" file-model="idCardFace" img-view-id="idCardFace" /> </span> </div> <div> <p>身份证反面</p> <div><img ng-src="showImg/{{dealer.idCardBack}}" enlarge-pic/></div> <span><i></i> 点击编辑 <input type="file" file-model="idCardBack" img-view-id="idCardBack" /> </span> </div> </div> </section>

controller.js中发送到后台的数据

$scope.postData = { dealerId: $scope.dealer.dealerId, companyName: $scope.dealer.companyName, companySize: $scope.dealer.companySize, idCardFace: angular.element(document.querySelector(".idCardFace"))[0].src, idCardBack: angular.element(document.querySelector(".idCardBack"))[0].src }; $http.post('updateDealerCertificate',$scope.postData).success(function(data){ <!-- 成功执行代码 --> });

预览如下:

angularjs实现多张图片上传并预览功能

内容版权声明:除非注明,否则皆为本站原创文章。

转载注明出处:https://www.heiqu.com/wwzjzf.html